Mobilne kotlarnice
SMART GREENHOUSE HEATING SOLUTION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kompletna isporuka mobilnih kotlarnica u kontejneru ili isporuka individualnih kotlova na biomasu • Opcija grejanja toplom vodom ili toplim vazduhom • Kompletna hidraulična i električna rešenja za grejanje više zgrada (više grejnih krugova) • 2-4 termostata u svakom objektu • Kompletan nadzor i regulacija svih grejnih krugova • Daljinska kontrola i upravljanje preko mobilnog telefona  i interneta • Trenutna obaveštenja o promeni radnih uslova

 

Mogućnosti izgleda unutrašnjeg ventilatora:

fukar1   ventilator1   ventilator2 

 

Mogućnosti primene Smart GreenHouse Cabin:

Grejanje plastenika –toplom vodom / toplim vazduhom / priprema potrošne tople vode
Živinarske farme –toplom vodom / toplim vazduhom / priprema potrošne tople vode
Stočne farme –toplom vodom / toplim vazduhom / priprema potrošne tople vode
Farme svinja –toplom vodom / toplim vazduhom / priprema potrošne tople vode
 Uzgoj ribe –toplom vodom / toplim vazduhom / priprema potrošne tople vode
 ZOO vrtovi –toplom vodom / toplim vazduhom / priprema potrošne tople vode
 Rešenja za sušenje materijala – priprema potrošne tople vode

 

Oprema kotlarnica:

kotelna-smart-cabin3     
Kotal SMART 150–500 kW

SMART 150 kW
SMART 180 kW
SMART 200 kW
SMART 220 kW
SMART 250 kW
SMART 300 kW
SMART 350 kW
SMART 400 kW
SMART 450 kW
SMART 500 kW

 

TEHNIČKI PODACI SMART KOTLOVA
Oznaka   150  200 220 250 300 350 400 450 500
Nominalna snaga Ns kW 150 200 220  250 300 350 400 450  500
Delimična snaga Ds kW 40 45 55 65 75 90 100 115  140
Efikasnost kotla pri Ns  % 95 95 95 95 95  95 95 95 95
Efikasnost kotla pri Ds  % 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Klasa kotla   5 5 5 5 5 5 5 5 5

 

       

 

Akumulacioni rezervoar
 

FE AKU
FE AKU ST

 

Foto galerija