Mobilne kotlovnice
SMART GREENHOUSE HEATING SOLUTION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kompletna isporuka mobilnih kotlovnica u kontejneru ili isporuka pojedinačnih kotlova na biomasu • Opcija grijama toplom vodom / toplim zrakom • Kompletno hidraulično i električno rješenje za grijanje više zgrada • Postavljanje 2-4 termostata u svakom objektu • Kompletan nadzor i regulacija svih krugova grijanja • Nadgledanje i upravljanje preko Interneta / GSM • Trenutačna obavijest o izmjeni radnih uvjeta

 

Mogućnost izgleda unutrašnjeg ventilatora:

fukar1   ventilator1   ventilator2 

 

Mogućnost primjene Smart GreenHouse Cabin:

Grijanje plastenika – toplom vodom / toplim zrakom / priprema potrošne tople vode
Farme za perad – toplom vodom / toplim zrakom / priprema potrošne tople vode
Stočne farme – toplom vodom / toplim zrakom / priprema potrošne tople vode
Farme svinja – toplom vodom / toplim zrakom / priprema potrošne tople vode
Uzgoj ribe – toplom vodom / toplim zrakom / priprema potrošne tople vode
 ZOO – toplom vodom / toplim zrakom / priprema potrošne tople vode
Rješenja za sušenje materijala – priprema potrošne tople vode

 

Oprema kotlovnice:

kotelna-smart-cabin3   

 
Kotao SMART 150–500 kW

 

SMART 150 kW
SMART 180 kW
SMART 200 kW
SMART 220 kW
SMART 250 kW
SMART 300 kW
SMART 350 kW
SMART 400 kW
SMART 450 kW
SMART 500 kW

 

TEHNIČKI PODACI SMART KOTLOVA
Oznaka   150  200 220 250 300 350 400 450 500
Nominalna snaga Pn kW 150 200 220  250 300 350 400 450  500
Djelomično opterećenje (snaga) Pp kW 40 45 55 65 75 90 100 115  140
Učinkovitost kotla na Pn  % 95 95 95 95 95  95 95 95 95
Učinkovitost kotla na Pp  % 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Klasa kotla   5 5 5 5 5 5 5 5 5

 

 

       

 

Akumulacijski spremnik
 

FE AKU
FE AKU ST

 

Fotogalerija: