Automatski kotlovi
na biomasu
SMART 400 kW

 

  

 
 

 

 

 

 

 

• Potpuno automatizirani, ekološki prihvatljivi kotlovi s izvrsnim performansima • Fleksibilno tehničko rješenje • Mogućnost različitih vrsta goriva • Ekonomičan i ekološki • 9 kotlova • Učinkovitost 96% • Izlazna modulacija 30-100% • Lambda senzor • Opcija keramičkog plamenika • Vibracijska ploča plamenika • Niski zahtjevi za održavanje i servisiranje • Regulacija krugova • Kaskadna instalacijska rješenja • Upravljanje mobilnim telefonom i internetom • Mobilna rješenja u kontejneru • Posebna oprema za kotlove

 

 

 

 

  rozcestnik-kotle-1

 

 

rozcestnik-kotle-2

 

Opis:

1. Razdjelni poklopac između ulaznog
    kanala i spremnika goriva
2. Spremnik za gorivo
3. Senzor razine goriva
4. Pomični pod spremnika goriva
5. Pužni (spiralni) transporteri za gorivo
6. Primarni ventilator
7. Sekundarni ventilator
8. Primarni prsten plamenika
9. Vrtložni kotač
10. Gornji / donji prsten plamenika
11. Vatrostalna keramika
12. Upravljačka jedinica Siemens
13. Poklopac upravljačke jedinice sa zaslonom
14. Oprema
– Pištolj za paljenje
– Mehanizam za hitno gašenje požara
– Sigurnosni senzori temperature
15. Zaštitni poklopac izmjenjivača
16. Izmjenjivač topline s turbulatorima
17. Posuda za pepeo ognjišta
18. Posuda za pepeo izmjenjivača-izborno
19. Produžetak dimnjaka

 

20. Osigurači
21. Glavni prekidač
22. Mala servisna vrata
23. Velika servisna vrata
24. Rešetkasti / vibracijski mehanizam
25. Primarni zračni kanal
26. Pužni transporter za pepeo
27. Donja izolacija
28. Donja izolacija izmjenjivača
29. Pužni transporter za izbacivanje
      pepela iz izmjenjivača-izborno
30. Turbulatori
31. Lambda senzor
32. Dvostruka izolacija kotla
33. Turbulatori motora s pogonom

 

Mogućnosti primjene SMART kotlova:

Stambene zgrade
Višenamjenski objekti
Trgovački centri
Proizvodni pogoni, industrijske prostorije i skladišta
Objekti za poljoprivredu, hortikulturu, ribarstvo
Hoteli / moteli / wellness centri / bazeni / sportske dvorane
Gradske zgrade
Škole, bolnice, policijski i vojni kompleksi
Gradske četvrti

 

Nove značajke dizajna

  • Keramički plamenik

 

 

   Vibracijska ploča plamenik

 

 

DIMENZIJE I TEŽINE KOTLOVA SMART 300–500 kW

 smart-kw150-2

A B C D E F G H CH 
2940 2320 2720 1060 1995 1560 1790 750 655

 

               
WEIGHTS
Ognjište 300–500 kW 1 550 kg Ukupna težina
Izmjenjivač 400 kW  1 700 kg 3 250 kg

 

    Desna varijanta kotla Lijeva varijanta kotla

 

1. Izlaz vodet DN100/PN6

2. Ulaz vode DN100/PN6

3. Ulazni / izlazni ventil ognjišta 3/4 ”

4. Ulazni / odvodni ventil izmjenjivača
    topline 3/4 “

5. Promjer dimnjaka 300 mm

5* Opcija za ograničene prostore

 

 smart-kw150-3

 

SERVISNE ZONE SMART KOTLOVA 300–500 kW

 rozmerova_specifikace

SMART KOTLOVI KARAKTERISTIKE
Tehnički podaci kotla
Oznaka   400
Nominalna snaga Pn kW 400
Djelomična snaga Pp kW 100
Efikasnost kotla pri Pn % >95
Klasa kotla   5
Voda
Količina vode l 790
Promjer priključka za vodu 4
Promjer priključka za vodu DN 100
Hidraulični pad tlaka kotla pri temperaturi od 20° mbar 110
Temperatura kotla °C  60–90°
Minimalna temperatura povratne vode °C  55
Maksimalni radni pritisak bar 3,5
Probni pritisak bar  6,5
Temperatura ognjišta °C  900–1100
Pritisak u ognjištu mbar  -0,04
Potreban protok zraka u dimnjaku mbar  0,2
Potreba za umjetnim protokom zraka u dimnjaku   Yes
Temperatura izgaranja pri Pn °C 98,9
Temperatura izgaranja pri Pp °C 62,7
Promjer cijevi dimnjaka mm 300
Promjer dimnjaka mm 350
Klasifikacija goriva prema normi EN 14961
Drveni pelet – C1 Testirano
gorivo 
D6, M10, A1,5, DU90,0 
Drvena sječka – B1  P45, M30, A3.0
Električne instalacije
Električni priključak   3+N+PE 50Hz 230/400V TN-C-S 
Motor transportera goriva W 550
Motor pužnog transportera W 550
Motor čistača izmjenjivača W 2 x 550
Motor za uklanjanje pepela W 550
Ventil primarnog zraka W 66
Ventil sekundarnog zraka 1 W 170
Ventil sekundarnog zraka 2 W 170
Ventil za ispušne plinove dimnjaka W 1100
Električno paljenje W 1600
Mehanizam razdijelnog poklopca W 6,5
Ukupno W 4762,5

 

    SMART 400
AUTOMATSKI KOTLOVI
NA BIOMASU SMART 400
Drveni peleti Drvena sječka
Rated Minimum Rated Minimum
Izmjerene vrijednosti
Nominalni toplincki kapacitet kW 400 400 400 400
Temperatura izgaranja proizvoda °C 95,1 62,0 98,9 62,7
Potrošnja goriva kg/hour 90,70 20,60 98,30 22,90
Temperatura ulazne vode °C 60,2 61,1 59,7 57,9
Temperatura izlazne vode °C 77,8 76,5 75,4 74,1
Temperatura vode za hlađenje °C 9,4 10,4 9,6 11,0
Protok vode za hlađenje m3/hod 19,311 5,110 22,025 5,135
Protok dimnjaka Pa 173,0 25,0 170,0 26,0
Temperatura okoline °C 27,0 24,0 28,0 24,0
Relativna vlažnost zraka % 32,0 33,0 35,0 35,0
Atmosferski tlak kPa 99,10 99,30 99,05 99,15
Analiza dimnih plinova
Kisik O2 % 8,06 9,43 7,24 10,73
Ugljikov dioksid CO2 % 11,26 10,10 11,95 9,31
Ugljikov monoksid CO ppm 105 111 139 167
Viši ugljikovodici OGC ppm 9 3 2 6
Dušikovi dioksidi NOx ppm 68 67 100 65
Prašina mg/m3 25 29 66 67
O2 = 10%
Ugljikov monoksid CO  mg/m3 116 144 140 227
Viši ugljikovodici OGC  mg/m3 5 2 1 3
Dušikovi dioksidi NOx  mg/m3 118 130 164 139
Prašina  mg/m3 20  29 30 48
Pomoćne vrijednosti sagorijevanja (čvrsta goriva)
Maseni protok plinova kg/sec 0,276 0,068 0,257 0,074
Stehiometrijska vrijednost kisika m3/kg 0,958 0,957 0,832 0,830
Stehiometrijska vrijednost zraka m3/kg  4,560 4,559 3,961 3,951
Stehiometrijski volumen produkata sagorijevanja m3/kg  4,449 4,447 3,882 3,872
Stehiometrijski zrak   1,62 1,85 1,52 2,08
Volumen suhih proizvoda sagorijevanja m3/kg  7,521 8,442 6,294 8,106
Volumen H2O u zraku sagorijevanja m3/kg  0,082 0,085 0,080 0,134
Volumen H2O u produktu sagorijevanja m3/kg  0,937 0,940 0,926 0,935
Maksimalni volumen CO2 % 19,01 19,01 19,37 19,36
Izračunate vrijednosti – pregled topline
Gubitak topline preko dimnih plinova (dimnjak) % 4,8 3,0 4,7 3,2
Gubitak plinova zbog nesagorijevanja % 0,1 0,1 0,1 0,1
Gubitak zbog mehaničkog nesagorijevanja % 0,0 0,1 0,4 0,6
Gubitak topline zbog prijenossa u okolinu % 0,5 1,1 0,5 0,9
Ukupan gubitak % 5,3 4,2 5,4 4,6
Efikasnost – indirektna metoda % 94,8 95,9 94,7 95,4
Input topline kW  417,2 94,9 420,1 98,1
Kapacitet toplinske snage kW  398,0 91,0 401,8 94,0
Nesigurnost određivanja kapaciteta topline % +/- 16,7 3,8 16,9 4,0
Efikasnost – direktna metoda % 95,4 95,9 95,6 95,8
Kapacitet / nomilni output % 99,5 22,8 100,9 23,9

 

 

Fotogalerija: