Automatski kotlovi
na biomasu
SMART 150 kW

 

  

 
 

 

 

 

 

 

• Potpuno automatizirani, ekološki prihvatljivi kotlovi s izvrsnim performansima • Fleksibilno tehničko rješenje • Mogućnost različitih vrsta goriva • Ekonomičan i ekološki • 9 kotlova • Učinkovitost 96% • Izlazna modulacija 30-100% • Lambda senzor • Opcija keramičkog plamenika • Vibracijska ploča plamenika • Niski zahtjevi za održavanje i servisiranje • Regulacija krugova • Kaskadna instalacijska rješenja • Upravljanje mobilnim telefonom i internetom • Mobilna rješenja u kontejneru • Posebna oprema za kotlove

 

 

 

 

  rozcestnik-kotle-1

 

 

rozcestnik-kotle-2

 

Opis:

1. Razdjelni poklopac između ulaznog
    kanala i spremnika goriva
2. Spremnik za gorivo
3. Senzor razine goriva
4. Pomični pod spremnika goriva
5. Pužni (spiralni) transporteri za gorivo
6. Primarni ventilator
7. Sekundarni ventilator
8. Primarni prsten plamenika
9. Vrtložni kotač
10. Gornji / donji prsten plamenika
11. Vatrostalna keramika
12. Upravljačka jedinica Siemens
13. Poklopac upravljačke jedinice sa zaslonom
14. Oprema
– Pištolj za paljenje
– Mehanizam za hitno gašenje požara
– Sigurnosni senzori temperature
15. Zaštitni poklopac izmjenjivača
16. Izmjenjivač topline s turbulatorima
17. Posuda za pepeo ognjišta
18. Posuda za pepeo izmjenjivača-izborno
19. Produžetak dimnjaka

 

20. Osigurači
21. Glavni prekidač
22. Mala servisna vrata
23. Velika servisna vrata
24. Rešetkasti / vibracijski mehanizam
25. Primarni zračni kanal
26. Pužni transporter za pepeo
27. Donja izolacija
28. Donja izolacija izmjenjivača
29. Pužni transporter za izbacivanje
      pepela iz izmjenjivača-izborno
30. Turbulatori
31. Lambda senzor
32. Dvostruka izolacija kotla
33. Turbulatori motora s pogonom

Mogućnosti primjene SMART kotlova:

Stambene zgrade
Višenamjenski objekti
Trgovački centri
Proizvodni pogoni, industrijske prostorije i skladišta
Objekti za poljoprivredu, hortikulturu, ribarstvo
Hoteli / moteli / wellness centri / bazeni / sportske dvorane
Gradske zgrade
Škole, bolnice, policijski i vojni kompleksi
Gradske četvrti

 

Nove značajke dizajna

  • Keramički plamenik

 

 

  • Vibracijska ploča plamenik

 

 

DIMENZIJE I TEŽINE KOTLOVA SMART 150-250 KW

 smart-kw150-2

A B C D E F G H CH 
2825 1750  2160 580 1820 1345 1570 715 600

 

               
TEŽINA
Ognjište 150–250 kW 1 210 kg Ukupna težina
Izmjenjivač 150 kW 1 050 kg 2 260 kg

 

    Desna varijanta kotla Lijeva varijanta kotla

 

1. Izlaz vode DN80/PN6

2. Ulaz vode DN80/PN6

3. Ulazni / izlazni ventil ognjišta 3/4 ”

4. Ulazni / odvodni ventil izmjenjivača
    topline 3/4 “

5. Promjer dimnjaka 220 mm

5* Opcija za ograničene prostore

 

 smart-kw150-3

 

SERVISNE ZONE SMART KOTLOVA 150-500 KW

 Kotle_150-500kW_Servisni_zony_2_Airflow

SMART KOTLOVI KARAKTERISTIKE
Tehnički podaci kotla
Oznaka   150
Nominalna snaga Pn kW 150
Djelomična snaga Pp kW  40
Efikasnost kotla pri Pn  % >95 
Klasa kotla    5
Voda
Količina vode l  380
Promjer priključka za vodu  3
Promjer priključka za vodu DN  80
Hidraulični pad tlaka kotla pri temperaturi od 20°

mbar 

 65

Temperatura kotla °C   60–90°
Minimalna temperatura povratne vode °C  55
Maksimalni radni pritisak bar 3,5
Probni pritisak bar 6,5
Temperatura ognjišta °C  900–1100
Pritisak u ognjištu  mbar  -0,04
Potreban protok zraka u dimnjaku  mbar  0,2
Potreba za umjetnim protokom zraka u dimnjaku   Yes
Temperatura izgaranja pri Pn °C 96,6
Temperatura izgaranja pri Pp °C 63,1
Promjer cijevi dimnjaka mm 220
Promjer dimnjaka mm 250
Klasifikacija goriva prema normi EN 14961
Drveni pelet – C1 Testirano
gorivo
 
D6, M10, A1,5, DU90,0 
Drvena sječka – B1  P45, M30, A3.0
Električne instalacije
Električni priključak   3+N+PE 50Hz 230/400V TN-C-S 
Motor transportera goriva W 550
Motor pužnog transportera W 550
Motor čistača izmjenjivača W 550
Motor za uklanjanje pepela W 550
Ventil primarnog zraka W 66
Ventil sekundarnog zraka 1 W 66
Ventil sekundarnog zraka 2 W 66
Ventil za ispušne plinove dimnjaka W 300
Električno paljenje W 1600
Mehanizam razdijelnog poklopca W 6,5
Ukupno W  4304,5

 

    SMART 150
AUTOMATSKI KOTLOVI NA BIOMASU SMART 150 Drveni peleti Drvena sječka
Rated Minimum Rated Minimum
Izmjerene vrijednosti
Nominalni toplincki kapacitet kW 150 150 150 150
Temperatura izgaranja proizvoda

°C

116,1

 72,4

 96,6

 63,1

Potrošnja goriva kg/hour 36,30 9,78  37,18 9,45
Temperatura ulazne vode °C 60,2 67,1  60,3 62,4
Temperatura izlazne vode °C 80,5 85,2  78,8 79,2
Temperatura vode za hlađenje °C 9,6 11,1  9,6 11,0
Protok vode za hlađenje m3/hod 6,733 2,033 7,080 1,950
Protok dimnjaka Pa 125,0  35,0 125,0  35,0
Temperatura okoline °C 24,0 26,3 24,2 22,6
Relativna vlažnost zraka % 45,3 44,7 38,6 37,2
Atmosferski tlak kPa 99,23 99,24 99,10 99,20
Analiza dimnih plinova
Kisik O2 % 8,12 12,66 8,08 11,40
Ugljikov dioksid CO2 % 11,37  7,28 11,61  8,70
Ugljikov monoksid CO ppm 46  175 100  146 
Viši ugljikovodici OGC ppm 4 2 3 5
Dušikovi dioksidi NOx ppm 81 47  83 55
Prašina mg/m3 28 17 52 41
O2 = 10%     
Ugljikov monoksid CO mg/m3 49 289 106 209
Viši ugljikovodici OGC mg/m3 2 1 1 3
Dušikovi dioksidi NOx mg/m3 143 126 144 130
Prašina mg/m3 24  23  44 47
Pomoćne vrijednosti sagorijevanja (čvrsta goriva)
Maseni protok plinova kg/sec 0,109 0,044 0,099 0,033
Stehiometrijska vrijednost kisika m3/kg 0,957 0,957 0,832 0,832
Stehiometrijska vrijednost zraka m3/kg  4,559 4,556 3,963 3,960
Stehiometrijski volumen produkata sagorijevanja

m3/kg 

4,448

4,445

3,884

3,881

Stehiometrijski zrak   1,61 2,48 1,61 2,16
Volumen suhih proizvoda sagorijevanja m3/kg  7,436 11,573 6,474 8,622
Volumen H2O u zraku sagorijevanja m3/kg  0,102 0,177 0,076 0,089
Volumen H2O u produktu sagorijevanja m3/kg  0,956 1,032 0,922 0,935
Maksimalni volumen CO2 % 19,01 19,01 19,37 19,37
Izračunate vrijednosti – pregled topline
Gubitak topline preko dimnih plinova (dimnjak)

6,4

4,7

4,8

3,5

Gubitak plinova zbog nesagorijevanja % 0,0 0,2 0,1 0,1
Gubitak zbog mehaničkog nesagorijevanja % 0,1 0,1 0,3 0,3
Gubitak topline zbog prijenossa u okolinu % 0,8 1,1 0,8 2,1
Ukupan gubitak 7,3 6,1 6,0 6,0
Efikasnost – indirektna metoda 92,7 93,9 94,0 94,0
Input topline kW  167,0 45,0 158,9  40,4
Kapacitet toplinske snage kW  159,2 43,0 152,0 38,4
Nesigurnost određivanja kapaciteta topline % +/-  6,7 1,8 6,4 1,6
Efikasnost – direktna metoda %  95,3 95,6 95,6 95,1
Kapacitet / nomilni output % 106,1 28,7 101,3 25,6

 

 

Fotogalerija: