Automatski kotlovi
na biomasu
SMART 350 kW

 

  

 

 

 
 

 

 

 

• Potpuno automatski, ekološki kotlovi sa odličnim performansama • Fleksibilno tehničko rešenje • Različite vrste goriva • Ekonomski i ekološki • 9 vrsta kotlova • Efikasnost 96% • Podešavanja izlazne snage 30-100 % • Lambda sonda • Opcija sa keramičkim gorionikom • Opcija sa vibrirajućom pločom gorionika • Minimalni zahtevi za održavanje i servis • Regulacija grejnih krugova • Kaskadna instalaciona rešenja • Daljinska kontrola i upravljanje preko mobilnog telefona i interneta • Mobilna rešenja u kontejneru • Specijalna oprema za kotlove

  rozcestnik-kotle-1

rozcestnik-kotle-2

 

Opis:

1.   Razdelni poklopac između
      ulaznog kanala i spremnika goriva

2.   Spremnik goriva
3.   Senzor nivoa goriva
4.   Pokretni pod spremnika goriva
5.   Puž za transport goriva
6.   Primarni ventilator
7.   Sekundarni ventilator
8.   Prsten primarnog gorionika
9.   Rešetka / Vibrirajuća ploča
10. Donji / gornji prsten gorionika
11. Vatrostalna keramika
12. Upravljačka jedinica Siemens
13. Poklopac upravljačke jedinice
      sa displejem

14. Oprema
     – Pištolj za paljenje
     – Mehanizam za hitno gašenje
     – Bezbednosni senzor toplote
15. Zaštitni poklopac izmenjivača
16. Izmenjivač toplote sa turbolatorima
17. Posuda za pepeo ognjišta
18. Posuda za pepeo izmenjivača
      – Opciono

19. Produžetak dimnjaka

20. Osigurači
21. Glavni prekidač
22. Mala servisna vrata
23. Velika servisna vrata
24. Rešetka / Vibrirajuća ploča
25. Kanal primarnog vazduha
26. Puž za izbacivanje pepela
27. Donja izolacija
28. Donja izolacija izmenjivača
29. Puž za izbacivanje pepela iz
      izmenjivača – opciono

30. Turbulatori
31. Lambda sonda
32. Dvostruka izolacija kotla
33. Pogonski motor turbulatora

Moguće primene SMART kotlova:

Stambene zgrade
Višenamenski objekti
Sportski kompleksi
Proizvodni pogoni, industrijski objekti i skladišni prostor
Opštinske zgrade
Hoteli / Moteli / Wellness centri / Bazeni / Sportske arene
Škole, bolnice, policija i vojni kompleksi
Gradske četvrti

 

Novi elementi

  • Keramički gorionik

 

 

  • Vibrirajuća ploča gorionika

 

 

DIMENZIJE I TEŽINE KOTLOVA SMART 300–500 kW

 

A B C D E F G H CH 
2940 2020 2600 940 1995 1560 1790 750 655

 

               
TĚŽINA
Ognjište 300–500 kW 1 550 kg Ukupna težina
Izmenjivač 350 kW  1 600 kg 3 150 kg

 

    Leva varijanta kotla Desna varijanta kotla

  

1. Izlaz vode DN100/PN6

2. Ulaz vode DN100/PN6

3. Ulazno / izlazni ventil vode ognjišta 3/4“

4. Ulazno / izlazni ventil vode izmenjivača toplote 3/4“

5. Prečnik dimnjaka 300 mm

5* Opcija za ograničene prostore

 

 

 

SERVISNE ZONE KOTLOVA 300–500 kW

 

KARAKTERISTIKE SMART KOTLOVA
Tehnički podaci kotla
Oznaka   350
Nominalna snaga Ns kW 350
Delimična snaga Ds kW 90
Efikasnost kotla pri Ns  % >95 
Klasa kotla   5
Klasa kotla
Zapremina vode l  740
Prečnik priključka za vodu  4
Prečnik priključka za vodu DN  100
Hidraulični gubici pri temperaturnom gradientu od 20°

mbar 

 102

Temperatura kotla °C   60–90°
Minimalna temperatura povratne vode °C  55
Maksimalni radni pritisak bar 3,5
Probni pritisak bar  6,5
Temperatura ognjište °C  900–1100
Pritisak u ognjištu  mbar  -0,04
Potreban protok vazduha u dimnjaku  mbar  0,2
Potreba za veštačkim protokom vazduha u dimnjaku   Da
Temperatura dimnih gasova pri NS °C 99,3
Temperatura dimnih gasova pri Ds °C 62,1
Prečnik cevi dimnjaka mm 300
Prečnik dimnjaka mm 350
Klasifikacija goriva prema normi EN 14961
Drveni pelet – C1 Testirano gorivo D6, M10, A1,5, DU90,0 
Drvena sečka – B1  P45, M30, A3.0
Električne instalacije
Električni priključak   3+N+PE 50Hz 230/400V TN-C-S 
Motor transportera goriva W 550
Motor puža W 550
Motor čistača izmenjivača (i) W 2 x 550
Motor za uklanjanje pepela W 550
Ventilator primarnog vazduha W 66
Ventilator sekundarnog vazduha 1 W 170
Ventilator sekundarnog vazduha 2 W 170
Izduvni ventilator dimnjaka W 1100
Električno paljenje W 1600
Mehanizam razdelnog poklopca W 6,5
Ukupno W 4762,5

 

    SMART 350
AUTOMATIC BIOMASS
BOILERS SMART 350
Drveni pelet Drvena sečka
Nominalna Vrednost Minimalna Vrednost Nominalna Vrednost Minimalna Vrednost
Izmerene vrednosti
Nominalni toplotni kapacitet kW 350 350 350 350
Temperatura dimnih gasova °C 93,8 63,1 99,3 62,9
Potrošnja goriva

kg/h

78,90 18,50 86,90 20,80
Temperatura ulazne vode °C 58,4 60,6 59,3 57,7
Temperatura izlazne vode °C 75,5 76,1 75,0 74,5
Temperatura vode za hlađenje  °C 9,5 10,7 9,6 11,0
Protok vode za hlađenje m3/h 17,272 4,492 19,438 4,428
Protok dimnjaka Pa 151,0 25,0 150,0 25,0
Temperatura okoline °C 26,0 23,0 27,0 24,0
Relativna vlažnost vazduha % 37,0 38,0 41,0 41,0
Atmosferski pritisak kPa 99,20 99,30 99,07 99,22
Analiza dimnih gasova
Kiseonik O2 % 7,59 10,37 7,17 11,20
Ugljen-dioksid CO2 % 11,46 9,61 12,15 8,88
Ugljen-monoksid CO ppm 82 133 101 173
Viši ugljovodonici OGC ppm 6 5 3 6
Azotni oksidi NOx ppm 74 61 93 56
Prašina mg/m3 30 30 45 54
O2 = 10%     
Ugljen-monoksid CO  mg/m3 87 182 101 246
Viši ugljovodonici OGC  mg/m3 3 3 2 4
Azotni oksidi NOx  mg/m3 124 129 153 128
Prašina  mg/m3 24  32 25 48
Pomoćne vrednosti sagorevanja (čvrsta goriva)
Maseni protok gasova kg/sec 0,236 0,064 0,224 0,070
Stehiometrijska vrednost kiseonik m3/kg 0,958 0,957 0,832 0,830
Stehiometrijska vrednost vazduha m3/kg  4,560 4,558 3,962 3,951
Stehiometrijski volumen suvih dimnih gasova m3/kg  4,449 4,447 3,882 3,872
Stehiometrijski vazduh   1,56 1,99 1,51 2,19
Volumen suvih dimnih gasova m3/kg  7,388 8,843 6,191 8,481
Volumen H2O u vazduha za sagorevanje m3/kg  0,087 0,098 0,089 0,174
Volumen H2O u dimnim gasovima m3/kg  0,942 0,953 0,935 0,953
Maksimalna količina CO2 % 19,01 19,01 19,40 19,40
Izračunate vrednosti toplote
Gubici toplote preko dimnih gasova (dimnjak) 4,7 3,3 4,7 3,3
Gubici gasa zbog nesagorevanja % 0,0 0,1 0,0 0,1
Gubici zbog mehaničkog nesagorevanja % 0,0 0,1 0,3 0,6
Gubici zbog prenosa toplote u okolinu % 0,6 1,4 0,5 1,2
Ukupni gubici 5,3 4,9 5,4 5,1
Efikasnost – indirektna metoda 94,7 95,1 94,6 95,0
Toplotna snaga kW  363,0 85,2 371,4 89,0
Toplotni kapacitet kW  345,8 81,4 354,5 85,2
Nesigurnost pri određivanju toplotnog kapaciteta % +/-  14,5 3,4 14,9 3,6
Efikasnost – direktna metoda % 95,3 95,5 95,4 95,7
Kapacitet / nominalna snaga % 98,8 23,3 101,6 24,7

 

 

Foto galerija