Automatické kotle
na biomasu
SMART 100 kW

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Plně automatické, ekologické kotle s vynikajícími vlastnostmi • Flexibilita technického řešení • Variabilita použitelných paliv • Ekonomický a ekologický provoz • Tří výkonových řad • Účinnost kotlů 90% • Modulace výkonu v rozsahu 30 – 100 % • Lambda sonda • Nízké nároky na údržbu a servis zařízení • Řízení topných okruhů • Řešení kaskádových instalací • Kontrola mobilním telefonem • Kontrola přes internet • Mobilní kontejnerové řešení • Dostupné speciální příslušenství

 

Možnosti použití kotlů Smart:

Bytové domy
Víceúčelové budovy
Výrobní závody, průmyslové objekty, skladovací prostory
Zemědělské, zahradnické a vodohospodářské objekty
Hotely / Penziony / Wellness centra / Bazény / Sportovní arény
Obecní budovy
Školy, Nemocnice, Policejní a Armádní komplexy
Sportovní komplexy 

PROVOZNÍ DATA KOTLE SMART
Technická data kotlů SMART
Označení   100
Jmenovitý výkon Pn kW 100
Dílčí zatížení Pč kW 29
Účinnost kotle při Pn % 88,2
Dílčí zatížení Pč % 87,7
Třída kotle    5
Úrověn hluku dB < 65
Hmotnost kg 1042
Voda
Objem vody  l 105
Přípojka vody – Průměr  „ 2
Přípojka vody – Průměr DN 50
Hydraulická ztráta kotle při tepelném spádu10° mbar 47
Hydraulická ztráta kotle při tepelném spádu 20° mbar 11,9
Teplota kotle °C 65–90°
Minimální teplota vratné vody °C 55
Maximální provozní tlak bar 3,5
Zkušební tlak bar 6
Teplota ohniště °C  
Tlak ohniště mbar -0,01
Požadovaný tah komína mbar 0,2
Požadavek umělého tahu   ano
Teplota spalin při Pn °C 205
Teplota spalin při Pč °C 105
Účinnost kotle při Pč kg/h 300
Hmotnostní Průtok Spalin při Pč kg/h 99
Objem spalin při Pn m3/h 235
Objem spalin při Pč m3/h 77,6
Průměr kouřového potrubí mm 200
Průměr komína mm 200
Typ komína   Vlhkuodolný
Palivo    
Maximální velikost cm 3
Maximální obsah vlhkosti % 30
Elektrická instalace
Přípojka    
Celkem W 3131
Stupeň Krytí   41

 

 

 

Photo Gallery