Automatické kotle
na biomasu
SMART 60 kW

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Plně automatické, ekologické kotle s vynikajícími vlastnostmi • Flexibilita technického řešení • Variabilita použitelných paliv • Ekonomický a ekologický provoz • Tří výkonových řad • Účinnost kotlů 90% • Modulace výkonu v rozsahu 30 – 100 % • Lambda sonda • Nízké nároky na údržbu a servis zařízení • Řízení topných okruhů • Řešení kaskádových instalací • Kontrola mobilním telefonem • Kontrola přes internet • Mobilní kontejnerové řešení • Dostupné speciální příslušenství

 

Možnosti použití kotlů Smart:

Bytové domy
Víceúčelové budovy
Výrobní závody, průmyslové objekty, skladovací prostory
Zemědělské, zahradnické a vodohospodářské objekty
Hotely / Penziony / Wellness centra / Bazény / Sportovní arény
Obecní budovy
Školy, Nemocnice, Policejní a Armádní komplexy
Sportovní komplexy

 

PROVOZNÍ DATA KOTLE SMART
Technická data kotlů SMART
Označení   60
Jmenovitý výkon Pn kW 60
Dílčí zatížení Pč kW 17
Účinnost kotle při Pn % 90
Dílčí zatížení Pč % 89,1
Třída kotle    5
Úrověn hluku dB < 65
Hmotnost kg 783
Voda
Objem vody l  129
Přípojka vody – Průměr 2
Přípojka vody – Průměr DN 50
Hydraulická ztráta kotle při tepelném spádu 10° mbar 17
Hydraulická ztráta kotle při tepelném spádu 20° mbar  4,3
Teplota kotle °C  65–90°
Minimální teplota vratné vody °C 55
Maximální provozní tlak bar 3,5
Zkušební tlak bar 6
Teplota ohniště °C  
Tlak ohniště mbar -0,01
Požadovaný tah komína mbar 0,2
Požadavek umělého tahu   ano
Teplota spalin při Pn °C 185
Teplota spalin při Pč °C 90
Účinnost kotle při Pč kg/h 180
Hmotnostní Průtok Spalin při Pč kg/h 60
Objem spalin při Pn m3/h 141
Objem spalin při Pč m3/h 47
Průměr kouřového potrubí mm 200
Průměr komína mm 200
Typ komína   Vlhkuodolný
Palivo    
Maximální velikost cm 3
Maximální obsah vlhkosti % 30
Elektrická instalace
Přípojka    
Celkem W 3131
Stupeň Krytí   41

 

 

 

Fotogalerie