Montažne mobilne kotlarnice
POSEBNO REŠENJE KOTLARNICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pocinkovana struktura sa PUR panelima prema zahtevima kupaca • Hidraulično ili ručno otvaranje vrata za punjenje silosa • Tehnologija kotlova na biomasu Smart 150–500–1500 kW • Mogućnost pomoćnog kotla na mazut / gas • Kompletna rešenja silosa za drveni pelet i drvenu sečku • Kompletna rešenja dimnjaka i odvoda dima • Kompletna rešenja hidrauličnih instalacija • Sistem merenja i regulacije • Efikasnost sagorevanja 96% • Fleksibilnost tehničkog rešenja • Različite mogućnosti dizajna uključujući posebne dizajn elemente

 

Dizajn

 

Moguća tehnička rešenja montažnih mobilnih kotlarnica:

Sa silosom ili bez silosa
Leva ili desna varijanta mobilne kotlarnice
Hidraulično ili ručno otvaranje vrata za punjenje silosa
Ulazna vrata od stakla ili metala
Posebna sigurnosna oprema
Spoljni izgled prema zahtevu kupca
 

Minimalne – maksimalne dimenzije Smart BIO-HOUSE kotlarnice:

3 x 3 m – 9 x 9 m
 

Standardne boje panela:

bio-house-3

Oprema kotlarnica:

kotelna-smart-cabin3   

 
Kotal SMART 150–500 kW

 

SMART 150 kW
SMART 180 kW
SMART 200 kW
SMART 220 kW
SMART 250 kW
SMART 300 kW
SMART 350 kW
SMART 400 kW
SMART 450 kW
SMART 500 kW

 

TEHNIČKI PODACI SMART KOTLOVA
Oznaka   150  200 220 250 300 350 400 450 500
Nominalna snaga Ns kW 150 200 220  250 300 350 400 450  500
Delimična snaga Ds kW 40 45 55 65 75 90 100 115  140
Efikasnost kotla pri Ns  % 95 95 95 95 95  95 95 95 95
Efikasnost kotla pri Ds  % 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Klasa kotla   5 5 5 5 5 5 5 5 5

 

       

 

Akumulacioni Tank
 

FE AKU
FE AKU ST

 

Foto galerija

Invalid Displayed Gallery