Smart Heating Technology


Společnost Smart Heating Technology s.r.o. nabízí ekonomické a ekologické řešení vytápění v rozmezí tepelných výkonů od 60 do 500 kW. Kotle SMART jsou vhodné pro vytápění objektů občanské vybavenosti, hal, zemědělských objektů, obytných budov a průmyslových objektů aj. Mezi další naše produkty patří i mobilní kotelny, jednotky skladování paliva, hydraulické dveře a kompletní sortiment příslušenství.

Svým klientům nabízíme kompletní servis služeb počínající kalkulací nových provozních nákladů při spalování biomasy, zpracování technického řešení, studie návratnosti, kompletní dodávku a instalaci zařízení, následný monitoring instalace, periodický servis a údržbu. V neposlední řadě nabízí dodávky paliva pro svá zařízení.

Celý systém je proveden v nejvyšší kvalitativní třídě. Zárukou je certifikace systémem ISO 9001. Parametry kotle jako účinnost, množství emisí apod. jsou vzhledem evropské kvalitě plně srovnatelné se špičkovými technologiemi na spalování biomasy.

Úspora nákladů na vytápění je základním ekonomickým předpokladem pro výpočet návratnosti investice do nového zdroje vytápění. Tato návratnost je dle požadavku klienta a konkrétní konfigurace předkládána jako součást komplexní nabídky. Jednou z možností jak provést financování investice je forma financování z úspor. Rozdíl nákladů na vytápění proti stávajícímu řešení je možno využít na splácení (leasing, úvěr apod.). Pro krytí nákladů na investice je možno využít různých dotačních stimulů, které jsou otevírány.

Mezi hlavní přednosti automatických kotlů patří:

  • vysoký komfort obsluhy

-       automatické zapalování a přikládání

-       automatické řízení spalování

-       automatické čištění

-       automatické vynášení popela

-       kontrola mobilním telefonem

-       kontrola internetem

-       řídící jednotka Siemens

  • mobilní kotelny – jedná se o mobilní řešení technologie vytápění, která obsahuje všechny komponenty potřebné pro výrobu tepla včetně zásobníku na palivo. Celé zařízení je umístěno v kontejneru. Je možné, dle požadavku zákazníka projektovat pro různé výkony.  
  • možnost zapojení kotlů do kaskády (zapojení kotlů za sebou do 2 MW)
  • možnost plynulé regulace výkonu (30 – 100 %)
  • vysoká účinnost až 96 %
  • nízká hladina emisí, obsahu CO, Nox a prachu
V současnosti si stále více zemí musí uvědomit, že fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) nejsou nevyčerpatelné a navíc zatěžují životní prostředí. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze (působí sice s nízkou účinností, ale v podstatě s nulovou ztrátou při dlouhodobé akumulaci) a patří do skupiny obnovitelných zdrojů energie (sluneční, větrná, vodní a biomasa). Tyto energie se dostávají do popředí zájmu, jejich využívání významně snižuje produkci škodlivých látek a zlepšuje kvalitu životního prostředí na Zemi. V následujících letech budou obnovitelné zdroje energie vyhledávaným a nezbytným zdrojem energie a náhradou za fosilní paliva.