Servis

Design

Certifikáty

Media


Smart Heating Technology s.r.o.

nabízí ekonomické a ekologické řešení vytápění v rozmezí tepelných výkonů od 60 do 500 kW.
homepage-img

Kotle SMART jsou vhodné pro vytápění objektů občanské vybavenosti, hal, zemědělských objektů, obytných budov a průmyslových objektů aj. Mezi další naše produkty patří i mobilní kotelny, jednotky skladování paliva, hydraulické dveře a kompletní sortiment příslušenství.

Svým klientům nabízíme kompletní servis služeb počínající kalkulací nových provozních nákladů při spalování biomasy, zpracování technického řešení, studie návratnosti, kompletní dodávku a instalaci zařízení, následný monitoring instalace, periodický servis a údržbu. V neposlední řadě nabízíme dodávky paliva pro svá zařízení.

Celý systém je proveden v nejvyšší kvalitativní třídě. Zárukou je certifikace systémem ISO 9001. Parametry kotle jako účinnost, množství emisí apod. jsou vzhledem evropské kvalitě plně srovnatelné se špičkovými technologiemi na spalování biomasy.

Úspora nákladů na vytápění je základním ekonomickým předpokladem pro výpočet návratnosti investice do nového zdroje vytápění. Tato návratnost je dle požadavku klienta a konkrétní konfigurace předkládána jako součást komplexní nabídky. Jednou z možností jak provést financování investice je forma financování z úspor. Rozdíl nákladů na vytápění proti stávajícímu řešení je možno využít na splácení (leasing, úvěr apod.). Pro krytí nákladů na investice je možno využít různých dotačních stimulů, které jsou otevírány.