certifikat-b-30-00689-17-eng_stranka_1   certifikat-b-30-00689-17-it_stranka_1   certifikat-b-30-00689-17-ru_stranka_1
Certifikát – SZU – CZ
2017 – 2019 
  Certifikát – SZU – EN
2017 – 2019
  Certifikát – SZU – IT
2017 – 2019
  Certifikát – SZU – RU
2017 – 2019
certificates-szu_250_500_stranka_1   sht-smart-filtration-unit-500-kw-1      
Certifikát – SZU
250 kW, 500 kW
  Certifikát – SZU
499 kW + Smart Filtration Unit
  Certifikát – SZU – 1
100 – 525 kW
  Certifikát – SZU – 2
100 – 525 kW
Certifikát-C-270_2013_QMS_1-CZ   Certifikát-C_270_2013_QMS_1-ENG   certifikat-c_270_2016-qms_3-cz   certifikat-c_270_2016-qms_3-eng
Certifikát – Systém Managementu
kvality (CZ) 2013 – 2016
  Certifikát – Systém Managementu kvality (EN) 2013 – 2016   Certifikát – Systém Managementu
kvality (CZ) 2016 – 2019
  Certifikát – Systém Managementu
kvality (EN) 2016 – 2019
certifikat-c_270_2016-qms_3-ru   certifikat-c-207_2017-qms-4-cz-systemu-managementu-kvality_stranka_1   certifikat-c-270_2017-qms-4-eng_stranka_1    certifikat-c-270_2017-qms-4-ru_stranka_1
Certifikát – Systém Managementu
kvality (RU) 2016 – 2019
  Certifikát – Systém Managementu kvality (CZ) 2017 – 2019   Certifikát – Systém Managementu kvality (EN) 2017 – 2019   Certifikát – Systém Managementu kvality (RU) 2017 – 2019
certifikat-c-079_2016-smbozp-cz   certifikat-c-079_2016-smbozp-eng    certifikat-c-079_2016-smbozp-ru    certifikat-c-131_2016-ems-cz
Certifikát – OH&S Management
System (CZ) 2016 – 2019
  Certifikát – OH&S Management System (EN) 2016 – 2019    Certifikát – OH&S Management System (RU) 2016 – 2019   Certifikát – Systému environmentálního managementu (CZ) 2016 – 2019
certifikat-c-131_2016-ems-eng    certifikat-c-131_2016-ems-ru     certifikat-ic_270_131_079_2016-cz   certifikat-ic_270_131_079_2016-eng 
Certifikát – Systému environmentálního managementu (EN) 2016 – 2019
  Certifikát – Systému environmentálního managementu (RU) 2016 – 2019    Certifikát – Integrovaného systému managementu (CZ) 2016 – 2019
  Certifikát – Integrovaného systému managementu (EN) 2016 – 2019
 certifikat-ic_270_131_079_2016-ru    certifikat-ic-270-131-079_2017-1-cz-integrovaneho-systemu-managementu_stranka_1        certifikat-ic-270-131-079_2017-1-ru_stranka_1
Certifikát – Integrovaného systému managementu (RU) 2016 – 2019   Certifikát – Integrovaného systému managementu (CZ) 2017 – 2019   Certifikát – Integrovaného systému managementu (EN) 2017 – 2019   Certifikát – Integrovaného systému managementu (RU) 2017 – 2019
 osvědčení-RHI-final-1       rhi-wood-chips-smart-525-kw_stranka_1    certificates-rhi-499-kw-wood-chips_stranka_1 
 Certifikát RHI
2013

  Certifikát RHI
Wood Pellets Smart 525 kW
  Certifikát RHI
Wood Chips Smart 525 kW 
  Certifikát RHI
Wood Chips Smart 499 kW
certificates-class-5_eng   Certifikáty---ukrajina-1        
Certifikát – Class 5   Certifikát Ukraina
2013 – 2015
  Záruční a Reklamační Podmínky
Smart 60-100 kW a 150-500 kW
– str. 1
 
  Záruční a Reklamační Podmínky
Smart 60-100 kW a 150-500 kW
– str. 2
  
             
Záruční a Reklamační Podmínky
Smart 60-100 kW a 150-500 kW
– str. 3